Welcome to Cyber Security at Workplace Modules

  1. Konseptet og grunnlaget for informasjonssamfunnet
  2. Internettfrihet og beskyttelse av personopplysninger
  3. Prinsipper for offentliggjøring
  4. Grunnleggende krav til cyberhygiene
  5. Introduksjon, ulike aspekter ved cyberhygiene
  6. Hva er cybersikkerhet?
  7. De vanligste typene cyberangrep
  8. Tingenes internett (IoT)
  9. Antivirus
  10. Sikkerhetskopiering