MS Office og Google Apps

Formatering av dokumenter basert på MS Word

Discover

Tids - og informasjonshåndtering med MS Outlook

Discover

Google Docs, Drive, Gmail

Discover

Google Search

Discover

Nettmøter og cybersikkerhet

Zoom

Discover

Google Hangouts

Discover

MS Teams

Discover

Cybersikkerhet på arbeidsplassen

Discover

Design og presentasjonsverktøy

MS Powerpoint

Discover

Canva

Discover

Google Forms, MS Forms, Survey Monkey og Doodle

Discover

Mailchimp

Discover

Lyd - og videokommunikasjon

Introduksjon til lett tilgjengelige og gratis nettbaserte miljøer

Discover

Bygge og administrere nettsamfunnsnettverk

Discover

Opprettelse av nettkampanjer

Bruke sosiale nettverk for kampanjer

Discover

Google Analytics

Discover

Lederskap og veiledningsprinsipper

Ledelse

Discover